โปรแกรมจัดการและจัดเก็บค่าเช่าห้อง
(myGuestHouse)

Download “Demo myGuestHouse”

demo_myguesthouse.rar – Downloaded 1910 times –

เป็นโปรแกรมสำหรับห้องเช่า,บ้านเช่า แบบ Guest-House ที่ให้บริการในลักษณะเป็นต่อเดือน,ต่อคืน , โรงแรมขนาดเล็ก (เป็นการอยู่ชั่วคราว มีกำหนด Check-Out ค่อนข้างแน่นอน หากไม่ใส่วันที่ Check-Out โปรแกรมจะประมาณวันเป็นวันที่สิ้นเดือนไปก่อน)

 • สามารถบันทึกการจองห้อง (Check-In) ล่วงหน้าได้
 • สามารถบันทึกค่าน้ำ, ค่าไฟ กรณีที่พักเป็นรายเดือน
 • สามารถเพิ่มจำนวนห้องได้ไม่จำกัด
 • เมื่อลูกค้าออก (Check-Out) จะคำนวณรายการค้างชำระให้ด้วย
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรวม ตามชื่อผู้เช่าได้
 • สามารถจัดทำรายงานการเข้าพัก (Check-In) เป็นรายวัน/เดือน/ปี
 • สามารถจัดทำรายงานสรุปรายได้ เป็นรายวัน/เดือน/ปี
 • สามารถจัดทำรายงานประวัติการเช่าห้อง เป็นรายเดือน/ปี
 • สามารถจัดทำรายงานค้างชำระ เป็นรายวัน/เดือน/ปี
 • สามารถบันทึกรายการอื่นๆที่ผู้เข้าพักซื้อ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมพิมพ์ใบเสร็จแยก