โปรแกรมบริหารจัดการเกี่ยวกับห้องเช่า
(RoomSoft 2)

Download “Demo RoomSoft2”

demo_RoomSoft2.rar – Downloaded 3189 times –

เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการ ห้องเช่า, บ้านเช่า, อพาร์ตเมนท์ ที่ให้บริการในลักษณะเป็นรายเดือน

 • สามารถบันทึกการจองห้องและข้อมูลผู้จองได้
 • สามารถบันทึกการย้ายเข้าและข้อมูลผู้เช่าได้
 • สามารถบันทึกการย้าย/เปลี่ยนห้องของผู้เช่าได้
 • สามารถเพิ่มจำนวนอาคารและห้องเช่าได้ไม่จำกัด
 • สามารถพิมพ์หนังสือสัญญาเช่าห้องได้
 • สามารถกำหนดค่าเช่าห้อง, ค่าน้ำ, ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆได้เอง
 • สามารถบันทึกค่าน้ำ, ค่าไฟ เป็นรายเดือนได้
 • สามารถบันทึกค่าโทรศัพท์ เป็นรายเดือนได้
 • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นรายวันได้
 • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้
 • สามารถบันทึกรายรับ(ที่ไม่เกี่ยวกับค่าเช่าห้อง)ประจำเดือนได้
 • สามารถบันทึกรายจ่ายประจำเดือนได้
 • สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของแต่ละห้องเป็นรายเดือนได้
 • สามารถบันทึกการชำระเงิน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
 • สามารถเรียกดูรายงานประวัติการชำระเงินได้
 • สามารถบันทึกการย้ายออกและตรวจสอบยอดค้างชำระได้
 • สามารถจัดทำรายงานรายชื่อผู้เช่าพักอยู่ปัจจุบันได้
 • สามารถจัดทำรายงานยอดค้างชำระ เป็นรายเดือน/ปี ได้
 • สามารถจัดทำรายงานบัญชีอัตราการใช้น้ำประปาประจำเดือนได้
 • สามารถจัดทำรายงานบัญชีอัตราการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนได้
 • สามารถจัดทำรายงานบัญชีรายรับประจำเดือนได้
 • สามารถจัดทำรายงานบัญชีสรุปรายรับ-จ่าย เป็นรายเดือน/ปี ได้
 • สามารถจัดทำรายงานบัญชีรายรับ-จ่าย เป็นรายวันได้
 • สามารถจัดทำรายงานการย้าย/เปลี่ยนห้องได้